Edulugu algab konkurentide koondumisest

Eesti Kalatootjate Keskühistule kuuluva Paldiski kalajahu- ja kalaõlitehase rajasid kolm konkurenti vajadusest ühtse lahenduse järgi, mis aitaks töötlemisjääkide ja väheväärtusliku kalaga midagi teha.

Mida tähendab pinnaseire?

Üha rohkem jõuab uus tehnoloogia põllumajandusse, seda ka kaugseire puhul, kus kasutatakse satelliidiandmeid põllumeeste tegevuse seiramiseks ja hindamiseks.

Otsetoetuste baasnõuete mõju põllumajandusettevõtetele

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) korraldas 2021. aastal uuringu, mis annab ülevaate sellest, kuidas on aastatel 2014–2020 makstud otsetoetustele kehtestatud baasnõuded mõjutanud erineva tootmistüübi ja suurusklassiga põllumajandusettevõtete keskkonnanäitajaid ja struktuuri.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑